policy

Certigo Policy is een nieuwe generatie polisadministratie. Kenmerkend is de korte time to market voor nieuwe verzekeringsproducten. De verzekeringsproduct definities worden op een slimme manier éénmalig vastgelegd. 


De Certigo Policy functionaliteit bevat:

  • Snelle verzekeringsproduct introducties
  • In- en uitloop perioden voor producten
  • Dag en periode prolongaties
  • Volleidge ondersteuning voor terugwerkende kracht mutaties
  • Uitgebreide versionering
  • Agentenbeheer
  • Collectiviteiten en uitgebreid afsprakenbeheer
  • Agenderen en rapelleren
  • Taken in Outlook
  • Polis- en portefeuilleoverdracht